bezpečnostný projekt Ochrana Osobných Údajov analýza bezpečnosti informačného systému | bezpečnostné smernice a bezp. zámer

... máte už Bezpečnostný projekt na ochranu OÚ ?

Zo zákona je prevádzkovateľ povinný mať vypracovaný bezpečnostný projekt, ak informačný systém spracúva osobitné kategórie osobných údajov...

 

ČO JE TO...?

  • bezpečnostný projekt je dokument definovaný zákonom

 

PREČO...?

 

KTO...?

  • finanční poradcovia organizovaní v MLM štruktúre

  • sprostredkovatelia poistenia s agentúrnym typom distribučného kanála

  • poisťovací agenti a makléri

  • klientsky orientované spoločnosti

 

ČO HROZÍ AK NEMÁTE...?

  • pretrvávajúce hrozby straty dôležitých a citlivých dát

  • neodhalené bezpečnostné riziká a hrozby

  • pokuta 300 EUR - 200 000 EUR

 

CENA...?

  • v závislosti od komplexnosti spoločnosti