Čo môže nastať ak nemáte bezpečnostný projekt

Ak ešte nemáte bezpečnostný projekt, musíte sa pripraviť na

 

Podľa § 68 a § 69 zákona, môže Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý neprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme bezpečnostného projektu alebo nepredložil úradu na jeho žiadosť bezpečnostný projekt, pričom bol povinný zabezpečiť jeho vypracovanie, pokutu od 300 EUR do 200 000 EUR.

Únik, poškodenie alebo strata osobných dát klientov a zamestnancov môže viesť k strate zákazníkov, súdnym sporom a v neposlednom rade aj k finančným stratám.

 

Poškodenie dobrého mena spoločnosti nie je možné tak ľahko napraviť, preto si zaobstarajte bezpečnostný projekt.

 

Koľko by Vás stál nový, kompletný bezpečnostný projekt?

Obstaranie bezpečnostného projektu pre spoločnosť